نوارنقاله های فرودگاهی

نوار نقاله پالتی شیب دار
CB-A3200
نوار نقاله پالتی شیب دار
مشخصات محصول

تسمه نقاله شیب دار دوار cb-f3200
نوار نقاله های نوع شیب داربرایاولین بار در ایران توسط متخصصین شرکت پردیس با انتقال  فن آوری ساخته شده در فرودگاههای بین المللی ،مهر آباد ، مشهد ، بندر عباس ،تبریز ،زاهدان ،کیش ،کرمان ،بندرلنگه و شیرازمورد بهربرداری قرار گرفت .
از مزیت های این نوع نسبت به انواع دیگر، پذیرش حجم بیشتر بار ، برداشت آسان ،بار از روی آن ،بی صدا بودن ،عدم ریزش بار از روی آن به اطراف و...
این نوع دستگاهها در فرودگاههای کشور مورد استقبال قرار گرفت ،بطوریکه چنانچه فضای سالن برداشت بار مسافر اجازه دهد فرودگاهها ترجیحا آن را نتخاب می کنند
در سالن های اغلب فرودگاههای بین المللی ایران مانند امام خمینی (ره)،مهر آباد ،اصفهان ،شیراز ،مشهد ،تبریز ،کیش ،کرمان شاهد بهربرداری از این نوع بودیم .
متخصصین شرکت پردیس یزد با رویه نو گرایی همواره در راستای ارائه طرح های جدید تجهیزات انتقال بار (B.H.S)گام برداشته اند .با به کارگیری زنجیره های از جنس آلمینیوم دایکست و پالتهای حمل بار از جنس کائوچوی ترکیبی و ABSتحولی در تسمه نقاله های دوار تخت ایجاد نموده و استفاده از این محصول را همانند فرودگاههای دیگر کشور ها ،در ایران رواج داده اند
 
 
گالری تصاویر مرتبط
تسمه نقاله شیب دار3
تسمه نقاله شیب دار1
تسمه نقاله شیب دار
تسمه نقاله شیب دار2