تماس با پردیس یزد
نام/شرکت
آدرس ایمیل
تلفن/فکس/همراه
مخاطب مورد نظر
  مشخصات تماس
دفتر مرکزی شرکت پردیس یزد:
تهران ، میدان فاطمی، ساختمان چهلستون، طبقه دوم، شماره ۲۰۳
کدپستی : ۱۴۳۱۶۶۳۵۵۴
 
تلفن : (۰۲۱) ۸۸۹۶۷۹۲۶ - ۲۷ , ۸۸۹۷۷۰۲۱ - ۳ , ۸۸۹۵۰۶۲۸ - ۳۰ 
نمابر : (۰۲۱)  ۸۸۹۶۷۹۲۸
ایمیل : info@pardisyazd.com
وب سایت : www.pardisyazd.com
 
دفتر مرکزی پردیس یزد بر روی نقشه

نقشه بزرگتر