گواهینامه و تقدیرنامه ها
لوح سپاس ششمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات فروشگاه های زنجیره ای
لوح سپاس ششمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات فروشگاه های زنجیره ای
لوح سپاس ششمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات فروشگاه های زنجیره ای
۱۴ الی ۱۷ دی ماه ۱۳۸۹
به پاس حضور ارزشمند و معرفی بهینه محصولات در محل غرفه شرکت بهسرما در ششمین نمایشگاه بین المللی کالا ، خدمات و تجهیزات فروشگاه های زنجیره ای .
لوح سپاس پنجمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات فروشگاه های زنجیره ای
لوح سپاس پنجمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات فروشگاه های زنجیره ای
لوح سپاس پنجمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات فروشگاه های زنجیره ای
۱۵ الی ۱۸ دی ماه ۱۳۸۸
به پاس حضور ارزشمند شرکت بهسرما در پنجمین نمایشگاه بین المللی کال ، خدمات و تجهیزات فروشگاه های زنجیره ای و حضور موثر و تنوع در ارائه تجهیزات فروشگاهی.
لوح سپاس چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات فروشگاه های زنجیره ای
لوح سپاس چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات فروشگاه های زنجیره ای
لوح سپاس چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات فروشگاه های زنجیره ای
۲۴ الی ۲۷ دی ماه ۱۳۸۷
با عنایت به حضور فعال ، گسترده و موثر در چهارمین نمایشگاه تخصصی کالا ، خدمات و تجهیزات فروشگاه های زنجیره ای.
لوح سپاس سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات فروشگاه های زنجیره ای
لوح سپاس سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات فروشگاه های زنجیره ای
لوح سپاس سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات فروشگاه های زنجیره ای
۱۸ الی ۲۲ دی ماه ۱۳۸۳
به پاس حضور ارزشمند در سومین نمایشگاه بین المللی کالا ، خدمات و تجهیزات فروشگاه های زنجیره ای.
گواهی آموزش طراحی سیستم تبرید
گواهی آموزش طراحی سیستم تبرید
گواهی می شود که جناب آقای اصغر مهدیزاده دوره آموزشی طراحی واحد تبرید را زیر نظر UNIDO در سپتامبر 2000 میلادی با موفقیت به اتمام رسانده است.
  سرتیترهای ویژه خبری